Merkez Bankası 75 Bankacı Alımı Yapacak

Merkez Bankası, 60 Uzman Yardımcısı ve 15 Araştırmacı alımı yapacağını duyurdu.

Merkez Bankası 75 Bankacı Alımı Yapacak

Korona virüs salgını bankacılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Öyle ki her yıl tüm bankaların sınavları düzenlenirken, 2020 yılında geçtiğimiz yıllara göre personel alım ilanlarında düşüş yaşandı. Kredibankalar.com olarak bankaların personel alım ilanlarını takip ederek sizler için ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sayfamızda Merkez Bankası tarafından ilanı açılan 60 Uzman Yardımcısı ilanı ile 15 Araştırmacı alımı ilanının detaylarını paylaştık.

1 - UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI DETAYLARI:

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Ankara ile İstanbul Merkez Bankası şubelerinde görevlendirilmek üzere 60 Uzman Yardımcısı ile 15 Araştırmacı alımı yapılacağı ilan edildi.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Merkez Bankası ilanlarına başvuru tarihi 14 Ekim 2020 tarihinde başlayarak 28 Ekim 2020 tarihine kadar başvurular devam edecek.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Uzman Yardımcısı unvanında görev yapan çalışanlar;

- Değişime açık, inisiyatif alan, hızlı karar veren ve fikirlerini belirtmekten çekinmeyen bir çalışan yaklaşımı ile karar süreçlerine katkı sağlarlar,

- İş süreçlerini küresel merkez bankacılığının güncel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden kurgulamaya destek olurlar,

- Bağlı bulunduğu birimin görevlerine ilişkin sorumlulukları yerine getirme amacıyla yeni araçlar geliştirir ve uygulamaya koyarlar. Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının parçası olarak görev yapan Uzman Yardımcıları, kariyer yolunun ilerleyen aşamalarında Uzman, Kıdemli Uzman ve Başuzman olarak görev almaktadırlar.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
  •  Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Başvuru Şartları

01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

En az dört yıllık eğitim veren

Türkiye veya yurt dışındaki denkliği

Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıda yer alan Merkez Bankası bağlantısındaki tabloda yer alan lisans veya yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

Alım Süreci

1-Online başvuru süreci sonrasında 21-22 Ekim 2020 tarihinde genel yetenek sınavı düzenlenecektir. Genel yetenek sınavı puanına göre yapılacak olan sıralama sonrasında adaylar yazılı meslek sınavına çağırılacaktır.

2 -21-22 Kasım 2020 tarihinde Genel yetenek sınavından başarılı olarak yazılı meslek sınavına çağırılan adaylar beş gruptan bir grup seçerek başvuru yapacaklar. Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan üzerinde olan adaylar mülakata çağırılacak.

3 -Mülakat öncesinde adaylara e-posta ile kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacak. Sonrasında ise komisyon mülakatı yöntemi ile 28 Aralık 2020 - 08 Ocak 2021 tarihlerinde mülakatla Merkez Bankası'nda görev yapacak bankacılar belirlenecektir.

Başvuru Nereye Yapılıyor?

Başvurular 14 Ekim 2020 tarihinden 28 Ekim 2020 saat 17:30'a kadar Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan "İnsan Kaynakları" sayfasından ilgili belgelerin siteye yüklenmesi ile yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağı da belirtilmiş.

Başvuru sırasında gereken belgeler:

Fotoğraf (Güncel fotoğrafınız)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Yabancı Dil Belgesi (YDS - E-YDS - TOEFL - İBT - CAE yada CPE)

2 - ARAŞTIRMACI ALIM İLANI DETAYLARI:

Alınacak kişi sayısı: 15 kişi

Çalışma şekli: Tam zamanlı / Kadrolu

Çalışma Yeri: Merkez Bankası Ankara ve İstanbul İdare Merkezleri

Başvuru Ne Zaman?

14 - 28 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak.

Başvuru Şartları

01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, işletme mühendisliği, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans, finansal matematik, ekonometri alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 96 puan veya Cambridge C1 Advanced

İşe Alım Süreci

1 -Genel Yetenek Sınavı 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Bu sınavdaki puan sıralamasına göre ilk 200 aday yazılı meslek sınavına çağırılacak.

2 -Yazılı Meslek Sınavı 28-29 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek. En az 50 puan alan ilk 60 aday komisyon mülakatına çağırılacak.

3 -Kişilik ve Yetkinlik Testleri 11-13 Aralık 2020 tarihinde e-posta ile adaylara test uygulanacak.

4 -17-18 Aralık 2020 tarihinde Vaka Çalışması için Komisyon mülakatı öncesinde adaylara vaka çalışması uygulaması yapılacak.

5 -21-29 Aralık 2020 tarihinde adaylar komisyon mülakatına alınacak. Mülakattan 70 puan ve üzerinde puan alan her atay başarı sıralaması belirlenecektir.

Resmi sitedeki duyuru bağlantıları:

Uzman Yardımcısı Alım ilanı için tıklayınız.

Araştırmacı ilanı için tıklayınız.

Merkez Bankası İnsan Kaynakları sitesi için tıklayınız.

İnstagram sayfamızı takip et: https://www.instagram.com/kredibankalar

Yorum yap:

Yorumlar

1 yorum yapılmış

Mahmut

teşekkürler.

2020-10-15 08:26:55 -