2022 Noter Ücret Tarifeleri Ne Kadar? (Resmi Gazete) - Temmuz

2022 yılında Noter tastik ücreti ne kadar diye merak ediyorsanız, tüm noter ücretlerini bu sayfada hazırladık.

2022 Noter Ücret Tarifeleri Ne Kadar? (Resmi Gazete) - Temmuz

10 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Noter ücret tarifeleri değişiklik oldu. 2022 Noter ücretleri tarifeleri ne kadar diye merak ediyorsanız, aşağıda yer alan bilgileri inceleyerek işlemlere göre Noter ücretlerini öğrenebilirsiniz. Noterde araç satışı, ev satışı, vekaletname verme, sıfır araç tescil işlemi, çeviri yaptırma, emanet ücreti gibi farklı kalemlerde ücret tarifeleri bulunmaktadır.

 

2022 Noter Ücret Tarifeleri

10 Mart 2021 tarihine gelindiğinde Resmi Gazete'de noter ücretleri 2022 listesi ile noter harç ücret tarifesi yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2021 yılında tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere noterlerde bu ücretler geçerliliğini koruyacak. Araç satışı, ev deviri, imza sirküsü alma, vekalet verme gibi noterde yapılan her işlem için ücret tarifelerinde değişiklik göstermektedir. İşte noter ücretleri 2022 listesi:

 • Araç satışı noter evrak ücreti: 148,50 TL
 • Araç satışı noter ücreti: 54 TL
 • Sıfır araç tescil işlem ücreti: 207 TL
 • Toplam noter araç satış ücreti: 275 TL
 • Araç satışı için noter vekaletname ücreti: 192 TL
 • 2021 Noter vasiyetname ücreti ve vakıf senedi düzenleme ücreti: 313,53 TL
 • Aslı Gibidir - Diploma noter ücreti: 136 TL - 176 TL
 • Noter muhasebeci vekaletname ücreti: 192 TL
 • Noter genel olarak verilen vekaletname ücreti: 550 TL - 1.900 TL
 • Noter avukata vekalet verme ücreti: 192 TL
 • Noter yazı ücreti sayfa başına: 9,50 TL
 • Noter çeviri ücreti sayfa başına: 78,65 TL
 • Noter karşılaştırma ücreti sayfa başına: 9,50 TL
 • Noter tescil ücreti işlem başına: 2,97 TL
 • Noter emanet hesap ücreti yıllık olarak: 21,95 TL
 • Noter defter tasdik onay ücreti: 100 sayfa için 2,97 TL, 100 sayfadan çok her 100 sayfa için 1,11 TL onay ücreti
 • Noter defter ara ve kapanış tasdik ücreti: 1,11 TL
 • Noter bildirim yazı ücreti: 2,97 TL
 • Noter yol ücreti ödeneği masrafa ek olarak her gün için: 37,65 TL
 • Noter aracılık ücreti: İşlem başına masraflar hariç 2,12 TL

 

noter araç satış ücreti

Noter Araç Satış Ücreti 2022

Aracın satış devir işlemi sırasında herhangi bir sorun yaşamamak için aşağıda yer alan maddelerin eksiksiz olarak yerine getirilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

 • Satılacak aracın üzerine haciz olmamalı.
 • Aracın muayene tarihi geçmiş olmamalı.
 • Aracın trafik cezası borcu olmamalı.
 • Noter işlemi sırasında gerekli belgeler hazır olmalı.
 • Üzerine kredi çekildiyse devir için önce taşıt kredisi kapatılmalı.

 

Noter devir ücreti 2022 olarak yukarıdaki maddeler sorunsuz ise, bu durumda istediğiniz notere giderek, araç satış noter devir ücretini ödeyerek aracın satışını kolaylıkla yapabilirsiniz. Araç satış işlemi sırasında yanınızda aracın ruhsatı ve araç sahibinin kimlik belgesi ile aracı satacak kişinin kimlik belgesinin olması gerekmektedir. İşte araç satış ücreti 2021:

 • Noter evrak ücreti: 148,50 TL,
 • Noter masraf ücreti: 54 TL
 • Belge baskısı ücreti: 22 TL
 • Noter sıfır araç satış ücreti: 171 TL
 • Noter araç satışı toplam ücreti: 224,50 TL

Araç satış ücreti 2021 yılında yukarıdaki yer alanlar gibidir. Araç satışında zorunlu olarak bu ücretin notere ödenmesi gerekmektedir.

 

Noter'de Araç Satışı Nasıl Yapılır?

Araca ait olan araç ruhsatı ve araç sahibinin kimlik belgesi ile aracı alacak kişinin kimlik belgesi ile birlikte, Noter çalışma saatleri içerisinde notere gidilir.

Aracın üzerinde herhangi bir rehin ve haciz işlemi olup olmadığı sorgulanır. Aracın üzerine rehin varsa öncelikle rehin işleminin kaldırılması istenir.

Satış devir sözleşmeleri noter tarafından hazırlanır ve bir nüshası noterde saklanarak diğer birer nüshası ise alıcı ve satıcıya verilir.

Güncel ücret tarifesine göre noter ücreti hesapması yapılır ve alıcı tarafından ücretin vezneye ödenmesi istenir.

Noter ücreti ödendikten sonra araç satışı gerçekleşmiş olur.

 

Noterde araç satış işlemi 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:30 noter çalışma saatleri içerisinde yapılmaktadır. Noterde araç satış işlemi ortalama olarak 20 dakika zaman almaktadır. Haftasonu noterde araç devri vermek istiyorsanız nöbetçi noter listesine bu sayfadan bakabilirsiniz.

2019 yılından beri uygulanan 'nöbetçi noter' uygulaması geçici olarak salgın dolayısıyla kaldırıldı. Buna göre, cumartesi pazar günleri noter açık değil. Hafta içi günleri ise normal çalışma düzeni devam ediyor.

 

Motorsiklet Noter Devir Ücreti 2022

Motorsiklet satışları da noterlerden yapılmaktadır. Motorsiklet satışında noter devir ücreti, yukarıda yer alan araç satış ücreti ile aynıdır. Motorsiklet satışlarında araç satış ücreti dışında herhangi bir ek ücret ödeneniz gerekmemektedir.

 

2022 Resmi Gazete Noter Ücretleri

10 Mart'ta Resmi Gazete'de duyurulan ilana göre Noter masrafları da belli olmuştur. Geçen yıla göre belli oranlarda noter ücret tarifelerinde artış olmuştur. Aşağıda yer alan maddeleri inceleyerek geçen yıla göre noter ücretlerinin ne kadar arttığını öğrenebilirsiniz.

 

noter ücreti

Asgari Alınacak Noter Ücreti

Madde 1 - Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 6,93 TL'den az olamaz. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

 

Noter Düzenleme Ücreti

Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 313,53 TL düzenleme ücreti alırlar. Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

 

Noter Yazı Ücreti

Madde 3 - Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 9,50 TL yazı ücreti alırlar. Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

 

Noter Çevirme Ücreti

Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 78,65 TL çevirme ücreti alınır. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

 

Noter Karşılaştırma Ücreti

Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 9,50 TL ücret alınır. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

 

Noter Tescil Ücreti

Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,97 TL tescil ücreti alınır.

 

Noter Emanet Ücreti

Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 21,95 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır. Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır. Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

 

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 30'u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 7,96 TL ücret alırlar. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 7,96 TL ücret alınır. Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 7,96 TL ücret alınır.

 

Noter Defter Onaylama Ücreti

Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 2,97 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 1,11 TL onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 1,11 TL ücret alınır. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 1,11 TL ücret alınır. Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimd

 

Noter Bildirim Yazı Ücreti

Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 2,97 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

 

Yol Ödeneği Ücreti

Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 37,65 TL yol ödeneği alırlar. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 344,91 TL yol ödeneği alırlar.

 

Noter Aracılık Ücreti

Madde 12 - Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 2,12 TL aracılık ücreti alır.

 

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücretler

Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

 

Elektronik İşlem Ücretleri

Madde 14 - Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

 

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 - Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır. Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 4,24 TL, sonraki her 100 KB için ise 2,12 TL ücret alınır.

Madde 16 - Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.

 

Bu sayfamızda yer alan noter ücretleri 2022 yılı bilgilerine göz atarak araç satışı ve diğer işlemlerin güncel noter ücret tarifelerini öğrenebilirsiniz.

Yorum Yap:

Etiketler